I etiologien til sykdommene i den hørbare nerven - neuritt spiller ulike faktorer en rolle: smittsomme, giftige, traumatiske, fluktuasjoner i atmosfærisk trykk, sterke lyder, endokrine og vaskulære sykdommer, metabolske forstyrrelser, etc.

I sykdommer i hørselsnerven kan to grupper av symptomer skelnes ut: symptomer på depresjon og irritasjonssymptomer. Først uttrykt i hørselstap, som har de typiske trekk ved overvinnelsen av lydpersepsjon (persepsjon reduksjon diskant, forkorting av beinledning), og reduserer eksitabiliteten av den halvsirkelformede kanaler i rotasjon og kalorizatsii. Sistnevnte er preget av subjektiv tinnitus og svimmelhet (med en akutt utvikling av prosessen, kan spontane objektive symptomer oppstå - nystagmus, oppkast og ubalanse).

På tidspunktet for forekomsten kan symptomer på irritasjon foregå eller følge symptomer på depresjon. De kan bli lagret selv etter fullstendig tap av funksjoner. Så, noen ganger forblir tinnitus etter utbruddet av fullstendig døvhet, svimmelhet - etter det fullstendige tap av funksjonene til det vestibulære apparatet. Støy er ofte mer sykt enn en nedsatt hørsel; Reduksjon i excitability av en labyrint pleier vanligvis ikke å forstyrre pasienter i det hele tatt, i motsetning til svimmelhet, noe som er veldig smertefullt for dem.

Prosesser som skjer kontinuerlig i kroppen (blodstrøm i karene, muskelkontraksjoner, hjerteaktivitet, etc.) produserer ulike lyder. Vårt øret har blitt vant til disse lydene og oppfatter dem ikke; I tillegg er de maskert (dempet) av eksterne lyder. Bare i fullstendig stil er det noen ganger en støy i det ene eller det andre øret. Under patologiske forhold i mellomøret blir lyden hørbar som følge av en reduksjon i maskeringseffekten av eksterne lyder, samt i forbindelse med en økning i selve støyen på grunn av en forbedring i resonansen i tympanisk hulrom. Støy vises også med vaskulære endringer. Denne støyen kalles subjektiv, fordi den bare oppfattes av de syke; i svært sjeldne tilfeller kan det høres av andre.

Sykdommer i hørselsnerven

Forekomsten av tinnitus er også forbundet med inflammatoriske eller degenerative fenomen som oppstår i det spesifikke nervesystemet. Følelsen av subjektiv støy skyldes irritasjon av det hørbare organet (inntak av giftstoffer, forsyningsfartøyer spasmer, overbelastning, tretthet med sterke lyder, skarpe trykkfluktuasjoner). Støyen i naturen ligner ulike lyder; fløyte, pip, piping, hylende, rene toner av forskjellige frekvenser. Støyens lydstyrke endres i løpet av dagen, vanligvis økende om kvelden. I tillegg til den direkte angsten forårsaket av pasienten, reduserer støyen oppfatningen av toner nærmer seg i høyde til støyen, og gjør ofte taleoppfattelsen vanskeligere. Forbedringen i hørsel, bemerket ved behandling av hørselstap, er ofte knyttet nøyaktig med svekkelsen av støyen eller dens forsvunnelse.

Tinnitus er et patognomonisk og spesifikt symptom på høreorganisk irritasjon. Følelsen av svimmelhet kan forårsakes ikke bare av irritasjon av vestibulær apparatet, men også av forstyrrelser i ulike deler av sentralnervesystemet. For å bestemme sammenhengen mellom svimmelhet og prosessen i vestibulær apparatet, er det behov for spesielle studier og studiet av det kliniske bildet av sykdommen, som er beskrevet i detalj i et spesielt kapittel.

Gruppen av nevritt inkluderer sykdommer i cochlea og nerverstammen. Med nederlaget til hver av disse delene av høreapparatet er det karakteristiske trekk i bildet av hørselstap, som kan brukes sammen med andre anamnese og kliniske data for aktuell diagnose.

Ved lokalisering av lesjonen i cochlea i de første stadiene av sykdommen er det en isolert reduksjon i oppfatningen av høye lyder. Med sykdomsprogresjonen øker graden av nedsatt hørsel til høye lyder, og samtidig påvirkes følgende nedre lyder (C2048, Xu24 og t. d.). Oppfattelse av lave lyder (C256, C ^) kan ikke lider i det hele tatt. Forringelse av oppfatning av bare individuelle lyder er mulig fordi, som det er kjent i cochlea, er sensoriske celler plassert i en betydelig lengde av cochlearforløpet, og den patologiske prosessen kan derfor begrenses til separate soner.

De overordnede lesjonene i høydesynsonen er knyttet til dens nærhet til mellomøret og høy følsomhet.

Med en sykdom i nerverstammen lider oppfatningen av alle lyder vanligvis, noe som tydeligvis skyldes at i en kompakt nervebunt blir forbindelsen mellom de enkelte fibre, som forårsaker irritasjoner fra forskjellige deler av cochlea, nærmere.

Infeksiøs nevitt.

Akutte smittsomme sykdommer spiller en stor rolle i etiologien av hørselstap og døvhet. Spesielt farlig i denne forbindelse er epidemisk cerebrospinal meningitt, som ofte (ca. 4%) gir full døvhet og som resultat døvhet. I andre smittsomme sykdommer (scarlet feber, meslinger, difteri, tyfus, relapsing og tyfusfeber, kusma), sykdommer i det indre øre er heller ikke uvanlig; de fører vanligvis til hørselstap i varierende grad og av og til døvhet.

Sykdommer i det indre øret, og hørselsnerven utvikle: 1) på grunn av eksponering for patogenet på skallet av hørselsnerven eller labyrintiske væske slik tilfellet er i cerebrospinal meningitt når meningococcus forårsaker purulent labyrinthitis; 2) som et resultat av gjennomtrengning inn i det indre øret eller bakterielle toksiner spaltningsprodukter, som kan oppstå gjennom både cerebrospinalvæsken og gjennom det vaskulære systemet, og gjennom en labyrint boks (purulent ørebetennelse skarlagen og meslinger).

Infeksiøs neuritt: Symptomer og kurs.

Med cerebrospinal meningitt er det vanligvis symptomatologi av en akutt purulent diffus labyrint. Med skarlagensfeber er symptomene mindre uttalt og oftere begrenset til bare en reduksjon eller tap av auditiv funksjon; Det samme gjelder for andre infeksjoner. Hørselstap er typisk for tapet av lydoppfattingsapparatet; graden av skade er uttrykt annerledes, men vanligvis kommer det til betydelig hørselstap på en eller begge ører, og noen ganger for å fullføre døvhet.

Symptomene og hørsels- og vestibulær funksjonen i tyfusfeber ble hovedsakelig studert av L. I. Sverzhevsky og B. S. Preobrazhensky. Hørselstapet som observeres etter tyfus, er i de fleste tilfeller forbundet med patologiske forandringer i cochlear nerve. Denne nedgangen er vedvarende, og noen ganger går det videre.

Utviklingshår i tilfelle av influensa og ofte medfølgende lidelser i vestibulær funksjon er i de fleste tilfeller forbundet med vaskulære endringer. Influensa sykdommer i det indre øre, med unntak av noen få tilfeller, resulterer vanligvis i fullstendig funksjonalisering.

Et særegne kurs har en sykdom i det indre øret, som noen ganger observeres under epidemisk parotitt. Den er preget av den plutselige starten på fullstendig døvhet i ett øre, ofte ledsaget av utprøvde spontane likevektssykdommer.

Behandling. I perioden med utvinning fra en smittsom sykdom, kan det være noen forbedringer i hørselen på grunn av eliminering av inflammatoriske forandringer, men senere nevrolitt tar på seg en varig karakter. Behandlingen tar sikte på å fremme resorpsjon av inflammatoriske eksudater og eliminere endringer i det interstitielle vev, og derfor de midler som dette er oppnådd (antibiotika, pilokarpin injeksjon, lumbar punktering, jod, proteotherapy) bør brukes tidlig i sykdomsforløpet, da fortsatt i nervevevet er ikke de hadde tid til å komme degenerative endringer som ikke er egnet til å reversere utviklingen.

Sykdommer i det indre øret med syfilis.

Syphilitiske lesjoner av øret har forskjellig lokalisering og fordeling avhengig av naturen av syfilis (kjøpt, medfødt, metasyphilis). Lesjonene dekker ikke bare de membranøse, men også bein labyrinten; noen ganger er de lokalisert i nerverstammen, på stier og i sentrene; ofte ligger lesjonene bare i de perifere forgreningene, som noen ganger raskt ødelegges på grunn av blødning fra karet (endarteritt). Sykdommer i hørselsnerven observeres hovedsakelig i nevrosymphilis. De alvorligste former forekommer i medfødt syfilis.

Ifølge symptomene og sykdomsforløpet i oppkjøpt syfilis kan tre former skiller seg ut.

Apoplektiform form. Plutselig døvhet kommer ledsaget av skarp støy, svimmelhet og nystagmus. Nederlaget er vedvarende. Det observeres oftest i den andre fasen av syfilis. En plutselig innfall av døvhet, spesielt i ung alder, bør alltid øke mistanken om syfilis.

Om med t og jeg f o rm og. I utgangspunktet er det en subjektiv støy og svak svimmelhet med skarpe hodeendringer, og deretter raskt progressivt hørselstap.

Kronisk form. Det kjennetegnes av en langsom økning i hørselstap, som vanligvis ikke kommer til en hard grad.

Syfilittiske lesjoner behandles i henhold til de generelle prinsippene for spesifikk terapi. Effektiviteten av behandlingen avhenger av hvor snart sykdommen begynner å bli brukt.

Sykdommer i det indre øret med vaskulære lidelser. Ved arteriosklerose og hypertensjon utvikler degenerative atrofiske forandringer i nerveender i cochlea og i halvcirkelformede kanaler ofte på grunn av en funksjonsfeil i det indre øre. Klinisk er de preget av subjektiv tinnitus, mild svimmelhet og hørselstap. Støy og svimmelhet er spesielt uttalt om morgenen. Hørselstap kommer vanligvis ikke til en hard grad.

I sjeldne tilfeller oppstår plutselig døvhet med svimmelhet, oppkast og balanseforstyrrelse. Årsaken til slike akutte sykdommer er blødning fra labyrintfartøyene eller deres trombose.

Behandling. Gjennomført generell behandling. Det er svært viktig å senke blodtrykket. Et godt resultat når det gjelder å redusere støy og svimmelhet er gitt ved blødning, leeches.

Vasomotoriske lidelser.

I etiologien av vasomotoriske sykdommer i det indre øret spiller sentrale nervesykdommer en stor rolle. Endokrine sykdommer er kjent. Sistnevnte forhold forklarer frekvensen av vasomotoriske sykdommer i menopausale perioden, i menstruasjonstiden og hos pasienter med Graves 'sykdom. Sykdommen manifesterer seg i utbrudd av svimmelhet, kvalme og ubalanse. I tillegg til labyrintsymptomene har pasienter vanlige vasomotoriske fenomener - svette, parestesi, rødhet eller blanchering av ansiktet, takykardi, etc., som under et angrep øker merkbart.

Diagnosen. Anerkjenn sykdommen på grunnlag av hyppigheten av angrep og deres natur, tilstedeværelsen av vanlige vasomotoriske fenomener, fraværet av mellomørresykdommer.

Behandling. Primær generell behandling brukes: arsen, fosfor, jern, kalsium, bromider. Det er suksess med hydroterapi.

Giftig neuritt.

Forgiftningen av høreapparatet med visse medisinske, husholdnings- og industrielle forgiftninger kan føre til svekkelse av både auditiv og vestibulær funksjon.

Av legemidlene er enkelte antibiotika som er mye brukt i medisinsk praksis (streptomycin, neomycin, kanamycin, mycerol) av stor betydning i etiologien av sykdommer i de hørbare og vestibulære nerver. Etter langvarig administrasjon, vises tinnitus, hørselstap og svimmelhet ofte. Hvis disse symptomene oppstår, bør ytterligere antibiotikabehandling stoppes umiddelbart. Noen ganger er det et betydelig vedvarende hørselstap og langvarig brudd på vestibulær funksjon. Den plutselige totale døvhet som oppstår ved bruk av kanamycin, representerer neomycin ikke en eksklusiv sjeldenhet.

Av industrielle forgiftninger er karbonmonoksid, bly og kvikksølv av praktisk betydning.

Noen giftstoffer (kinin, arsen), på grunn av deres spesielle tilhørighet for nervøs vev, forårsaker skade på hørselsnerven selv; Andre giftstoffer er overveiende vaskulære, og skade på høreapparatet oppstår som følge av ernæringsmessige forstyrrelser i nerveenden i det indre øre (giftig spasme) eller giftige blødninger.

Symptomer. Det er akutt og kronisk forgiftning. Akutt forgiftning gir et typisk bilde av labyrintitt (tinnitus, døvhet, svimmelhet og nystagmus). I noen tilfeller blir hørselsfunksjonen gradvis gjenopprettet, helt eller delvis, hos andre, fullstendig døvhet forblir og vestibulær funksjon går tapt. Kronisk rusforgiftning utvikler seg sakte og gradvis på grunn av å fortsette i mange år med inntak av giftstoffer i små doser. Disse er giftige sykdommer i høreapparatet, observert tidligere hos noen arbeidere av blyforetak og hos pasienter med kronisk malaria som systematisk tar kinin. Hørselstap utvikles umerkelig og kan nå en hard grad. Nederlag i de fleste tilfeller fanger begge sider. Vestibulær funksjon er vanligvis bevart; Noen ganger er det en nedgang i det vestibulære apparatets spenning.

Behandling. Ved akutt forgiftning kan en god terapeutisk effekt oppnås ved kraftig bruk av tiltak som fremmer fjerning av giftige stoffer fra kroppen (avføringsmidler, diaphoretiske legemidler).

Ved kronisk forgiftning er det nødvendig å treffe tiltak for å stoppe ytterligere inntak av giftige stoffer (substitusjon av legemidler, yrkesendring) og anvende generell og lokal behandling som fremmer fjerning av giftige stoffer. Slike behandlinger gir ofte forbedring i hørsel og lindring av subjektive symptomer (støy og svimmelhet).

Nevrolitt av hørsnerven: årsaker, tegn, hvordan å behandle

Nevrolitt i den hørbare nerven er en patologi i nervesystemet forårsaket av betennelse i hørselsnerven og nedsatt hørselkvalitet. Sykdommen påvirker vanligvis eldre menn eldre enn 60 år som sjelden søker hjelp fra en spesialist, da hørselstap er normalt i denne alderen.

Cochlear nevitt er diagnostisert mer i byboere. Intenst bakgrunnsstøy i byen påvirker hele tiden det menneskelige høreorganet.

I følge lesjonsstedet er patologi klassifisert i:

 • Cochleitt - betennelse i cochlea-reseptorene av den auditive analysatoren,
 • Nevrolitt er en direkte betennelse i nerven.

Auditorisk nerve

Hørnerven består av to grener - vestibular og cochlear. Den vestibulære grenen stammer fra balansen, og den auditive - fra høreapparatet. Symptomer på betennelse er ikke bare hørselstap og tinnitus, men også svimmelhet, ustabilitet i gang.

I det indre øret av en person ligger reseptorer - hårceller. Stirrup-bevegelser forårsaker væskeoscillasjoner i den membranøse labyrinten, som i nerven forvandles til elektriske impulser inn i hjernen.

Oppfattelsen av lyd ved øret og dets behandling i hjernebarken er komplekse fysiologiske prosesser som sikrer en persons evne til å høre lyd og bestemme hvor det kommer fra.

Når de blir utsatt for etiologiske faktorer, påvirkes høreapparatets kar, mikrocirkulasjonen forstyrres, og hypoksi av nerveceller utvikles, noe som blir betent og slutter å fungere normalt.

etiologi

Nevrolitt av hørsnerven er en polyetiologisk patologi som utvikles under påvirkning av ulike miljøfaktorer.

infeksjon

Sykdommen er en komplikasjon av enhver smittsom patologi av organene i hode og nakke.

 1. Influensa og andre akutte respiratoriske virusinfeksjoner hos personer med immunsvikt, barn og eldre. Virus som penetrerer gjennom respiratoriske organers slimhinne i blodet, spredes over hele kroppen og smitter de indre organene.
 2. Bakteriell eller viral etiologi.
 3. Rubella.
 4. Kusma.
 5. Bulky, abdominal, tilbakevendende tyfus.
 6. Andre inflammatoriske sykdommer i organer som ligger i nærheten av høreapparatet.

forgiftning

 • Narkotikaforgiftning - ukontrollert inntak av antibiotika, cytostatika, salicylater. Ototoksisitet er mer uttalt hos barn.
 • Industrielle farer - bly, kvikksølv, salter av tungmetaller, fosfor, arsen, bensin og andre raffinerte produkter, karbonmonoksid, anilinfarger.
 • Misbruk av alkoholholdige drikker.
 • Tobaksrøyking.

Traumatisk skade

Traumatisk hjerneskade er preget av følgende patologiske prosesser: nedsatt blodsirkulasjon, ødem, punktkapillærblødning. Slike vaskulære endringer slutter med utviklingen av nevritt.

En brudd på basen av skallen med en lesjon av det tidsmessige beinet fører til betennelse i hørselsnerven, som skyldes vaskulære lidelser, skade på nervefibrene ved benfragmenter og penetrasjon av infeksjon.

Profesjonell patologi

Cochlear neuritt er en profesjonell patologi for personer som alltid blir utsatt for uønskede fysiske faktorer - støy, vibrasjon, trykk.

 1. Mennesker som jobber i verksteder med støyutslippende utstyr, er mest utsatt for utviklingen av sykdommen.
 2. Skudd, fløyte og andre høye lyder påvirker øret kraftig, øker trykket og skader hørsnerven. Akustisk skade kan utvikle seg.
 3. Vibrasjonssykdom manifesteres av symptomer på cochlear nevitt, samt forverring av den generelle tilstanden, astenisering av kroppen, svimmelhet, lunger og kalde ekstremiteter.

Avansert alder

Senil cochlear nevitt utvikler vanligvis hos personer over 60 år. Det er knyttet til aldersrelaterte forandringer i hørselsnerven. Aterosklerose, hypertensjon, tendens til trombose er prosesser som bryter med trofismen til kroppens indre strukturer, inkludert nervefibre.

Cochlear nevitt er et resultat av et tidligere slag.

Andre grunner

 • allergi,
 • barotraume,
 • otosklerose,
 • Tumor - neurom,
 • hypotyreose
 • Syfilis.

symptomatologi

Akutt nevro av den hørbare nerven oppstår plutselig mot bakgrunnen av fullstendig velvære og utvikler seg raskt. Smerte og andre tegn på betennelse hos pasienter er fraværende. Når otoskopi-patologiske endringer ikke oppdages. Prøver med stemmegaffel lar deg bestemme brudd på lydoppfattelsen.

De viktigste symptomene på nevrolitens nervesmerter:

 1. Hørselstap er det viktigste symptomet på ulike grader av patologi. Hvis patologien ikke blir behandlet, begynner den å utvikle seg, og fullstendig døvhet utvikler seg.
 2. Konstant og intens lyd, hum, ringende i ørene.

Hvis behandlingen påbegynnes omgående, er prognosen for sykdommen gunstig. Hos pasienter med alvorlige vestibulære lidelser og som ikke gikk til lege i tide, utviklet uopprettelige endringer i høreapparatet.

Den kroniske formen av sykdommen utvikler seg ubemerket og fortsetter med perioder med eksacerbasjoner og remisjoner. Kronisk kochleær neuritt manifesteres av følgende symptomer:

 • Ustabil gang, svimmelhet - intermitterende tegn på patologi forbundet med betennelse i pre-vesikulær nerve.
 • Neuralgi - paroksysmal smerte i ørene, som skyldes mekanisk skade på høreapparatets strukturer.
 • Symptomer på rusforgiftning: Svakhet, svimmelhet, kvalme, hodepine, pallor vises hvis årsaken til nevritt er akutt forgiftning.
 • Hypertensjon, "flyr for øynene", hodepine forekommer i nærvær av brudd på hjernecirkulasjon.
 • Hypertermi, rennende nese, hoste, ondt i halsen - tegn på akutt viral infeksjon, som ble komplisert ved utvikling av cochlear nevitt.

diagnostikk

Hoveddiagnostiseringsmetoden er audiometri, hvor legen kontrollerer hørselen ved forskjellige frekvenser. Mangelen på pasientoppfattelse av høyfrekvent lyd er et tegn på cochlear nevitt.

Ved hjelp av en tuningsgaffel, estimeres beinledning av lyd og vibrasjonsfølsomhet.

For å bestemme årsaken til sykdommen, gjennomføres magnetisk resonansavbildning av hjernen, ultralydundersøkelse av nakke, hjerte, EKG, blod og urin for grunnleggende indikatorer.

Hvis det er bakteriell nevitt, er det nødvendig å bestemme årsaksmidlet og dets følsomhet overfor antibiotika. For å gjøre dette, utfør en mikrobiologisk undersøkelse av utslippsøre-mikrofloraen.

behandling

Før du går videre til behandling av en sykdom, er det nødvendig å finne ut årsaken, som pasientens taktikk avhenger av.

Behandlingen av pasienter med akutt cochleær nevritt utføres i ENT-avdelingen i 10 dager. For å gjøre dette, bruk:

 1. Diuretika - "Hypotiazid",
 2. Legemidler som forbedrer hjernesirkulasjonen - "Cavinton",
 3. Metabolisme-stimulerende stoffer - Kokarboksylase,
 4. Disintoxikasjonsbehandling - "Reopoliglyukin", "Gemodez",
 5. Antikonvulsiva midler - "No-shpa",
 6. Hyperbarisk oksygenering.

Behandling av kronisk form av sykdommen begynner med eliminering av den etiologiske faktoren. Fullstendig kvitte seg med kronisk nevritt er nesten umulig. Hvis pasienten ikke opplever en nedsatt hørsel i løpet av et år, begynner behandlingen ikke engang.

For behandling av infeksiøs nevitt, foreskrives pasienter:

 • Antivirale legemidler - Ingavirin, Arbidol;
 • Antibakterielle midler - "Amoxicillin", "Amoxiclav";
 • Anti-inflammatoriske stoffer - Ibuprofen, Ortofen;
 • Immunomodulatorer - Imunorix, Ismigen;
 • Vitaminer og antioksidanter for å forbedre metabolisme i nerveceller.

Behandling av giftig neuritt er bruk av spesielle stoffer - motgift, binding og fjerning av toksiner. Pasienter vises symptomatisk, avgiftningsbehandling, vitaminterapi, fysioterapi og rehabiliterings- og rehabiliteringsforanstaltninger.

Behandling av akutt forgiftning utføres på sykehus. Tilstanden for klinisk død krever gjenopplivning - en indirekte hjertemassasje, kunstig lungventilasjon.

Spesialisten foreskriver behandling av traumatisk nevitt i den hørende nerve etter røntgenkretsløp, encefalografi, konsultasjon av en nevrolog og en oftalmolog. Ofre er foreskrevet analgesika, diuretika og antikonvulsiva midler, samt midler som forbedrer hjernecirkulasjonen. Etter at pasientens tilstand stabiliserer, bytter de seg til generell styrkingsterapi ved bruk av biostimulerende midler, vitaminer og nootropiske legemidler.

Behandling av cochleær nevritt forårsaket av yrkesfare vil være ineffektiv hvis en person fortsetter å jobbe i en produksjon med høyt støynivå og vibrasjon. Først og fremst bør du endre arbeidsstedet, og deretter fortsette til direkte behandling. Pasienter er foreskrevet beroligende midler og smertestillende midler, biostimulerende midler og vitaminer, fysioterapi - elektroforese, balneoterapi - mudterapi, radonbad, magnetisk terapi, akupunktur. Disse prosedyrene styrker kroppen og stimulerer prosesser for regenerering og reparasjon.

Hvis det har oppstått fullstendig hørselstap som følge av langvarig eksponering for uønskede produksjonsfaktorer, trenger pasienten høreapparat.

Å helbrede nevrolit i hørselsnerven hos eldre er nesten umulig. Pasienter tar medisin for resten av livet:

 1. antihypertensiva,
 2. Anti-sklerotiske stoffer
 3. antiplatemidler,
 4. nootropics,
 5. Fysioterapi - elektroforese, magnetisk terapi, akupunktur.

Med sykdomsprogresjonen og en kraftig nedgang i hørselen anbefales pasienter å ha høreapparater og trening når de leser tale fra leppene.

Tradisjonelle metoder for behandling av cochleær nevitt er mindre effektive enn tradisjonell terapi. Tradisjonell medisin kompletterer den viktigste behandlingen, men erstatter den ikke helt. Blant dem er de vanligste: avkok av hoppgress, propolis-tinktur, kamferolje.

forebygging

Forebyggende tiltak tar sikte på å eliminere de faktorene som fører til sykdomsutviklingen.

 • Behandle tidssvarende, behandle sykdommer i øvre luftveiene og forhindre at de kommer tilbake.
 • Ikke bruk ototoksiske stoffer.
 • Personer som er i konstant kontakt med farlige produksjonsfaktorer, bør gjennomgå audiometri to ganger i året.
 • Lead en sunn livsstil.
 • Ta et multivitamin om våren og høsten.
 • For å beskytte høreapparatet på arbeidsplassen.
 • Bruk en lue i løpet av den kalde årstiden.

Symptomer og behandling av akustisk neuritt

Neuritt i øret er forbundet med funksjonsfeil i nervesystemet. Nerveen som gir vår hørsel kan bli betent, noe som medfører lignende funksjonsfeil. Det medisinske navnet på denne sykdommen er cochlear nevitt. Nevrolitt i ørenerven skjer ofte etter 50 år, menn er mer utsatt for det enn kvinner. Siste gang denne sykdommen blir yngre, og i økende grad lider de av innbyggerne i storbyene.

Akutt nevro av den hørbare nerveen (kode - ICD-10) er en farlig sykdom, hvor pasientene ikke umiddelbart søker hjelp fra en lege, mister hørselen og muligheten for effektiv behandling.

Husk at hørselstap ikke alltid er forbundet med kroppens aldring, fordi denne tilstanden krever kvalifisert behandling fra ENT og andre fagpersoner.

Essensen av sykdommen

Området av den auditive nerve er det indre øret. Det er pålagt to viktige funksjoner:

 1. Overføring av signaler fra vestibulært apparat til hjernen.
 2. Konvertering av lydvibrasjoner til elektriske, overføring til hjernen.

Når nevrolitt, påvirker den inflammatoriske prosessen både selve nerven og de små hårcellene som ligger på den indre overflaten av øret. Deretter beveger den patologiske prosessen seg til hjernestammenes nervesenter, hvor lydgenkjenning finner sted.

Vær oppmerksom på at hårcellene raskt kan dø, så vil de ikke komme seg. På grunn av dette, hørselsskarphet lider, og hørselstap vises.

Nevrolitt påvirker ett øre eller begge samtidig. Alt avhenger av årsak og egenskaper. Med en godartet tumor er bare en side påvirket.

symptomer

Nevrolitt i hørsnerven, hvis symptomer ikke vises umiddelbart, men med kronisk form, kan ikke forstyrres lenge, har blitt en svært vanlig lidelse. Som medisinsk statistikk viser, lykkes innbyggerne i megalopoliser av slike patologi oftere. Dette skyldes et komplisert grunnlag: høy rytme i livet, dårlig økologi, konstant stress, akustisk forurensning, etc. En av hovedårsakene er den konstante bakgrunnsstøyen, som gradvis reduserer lydfunksjonen.

De viktigste symptomene er som følger:

 • svakhet;
 • svimmelhet, ubehag i oksipitalt område;
 • smerte, ringe i ørene;
 • høy temperatur;
 • hoste;
 • kvalme;
 • sår hals;
 • flekker før øynene;
 • trykkøkning;
 • hørselstap.

Utviklingen av akutt og kronisk neuritt er forskjellig i symptomene. I den akutte form forekommer den patologiske prosessen plutselig, raskt utviklet. Før dette følte personen absolutt ingen symptomer og var helt sunn. Etterfølgende symptomer er milde, det er ingen rødhet, smerte i det berørte området.

Bare følte at hørselen er redusert, gå straks til legen. Behandlingen bør begynne på dette stadiet for ikke å starte den patologiske prosessen. Hvis du ignorerer det helt, kan det føre til en rekke komplikasjoner (tinnitus, ringing og til og med fullstendig døvhet). Med riktig behandling er prognosen oftest gunstig. Hvis ikke behandlet, begynner brudd på det vestibulære apparatet og irreversible patologier i hørselsorganene.

I kronisk form erstatter remisjon med forverring. De viktigste symptomene på et kronisk kurs:

 • Nervesmerter. Det kan være venstre, sidelengs eller blandet.
 • Svimmelhet.
 • Rus. Det gjør seg kjent for å utvise kvalme, svakhet.
 • Det kan være støy, summende og summende i ørene, deres overbelastning.

årsaker

Nevrolitt påvirker primært de eldre. Denne situasjonen skyldes det faktum at blodsirkulasjonen i hodeområdet med alder er forstyrret. Eldre mennesker står ofte overfor problemet med å øke presset, de utvikler slag, trombose, aterosklerose av arterier og andre hjerneskip.

Høreapparatet reagerer ekstremt negativt på en konstant bakgrunnsstøy. Ofte påvirker neuritt arbeidstakere av fabrikker, fabrikker og andre gjenstander forbundet med høye støynivåer. Dessuten kan patologi provosere akustisk eller barotrauma, konstant vibrasjon.

Det er ekstremt viktig å behandle smittsomme prosesser i tide, da virus ofte fører til komplikasjoner. Influensa er veldig farlig i dette henseende, da viruset raskt trenger gjennom alle slimhinner, og en gang i blodet sprer seg raskt gjennom hele kroppen. For spedbarn og eldre er parainfluensa og adenovirus spesielt farlige.

Malaise kan oppstå etter hjernehinnebetennelse, når betennelse fra membranene i hjernen passerer til hørselsnerven. Barn møter ofte det etter at de har hatt en "hunde" rubella. Den patologiske prosessen begynner med det faktum at spyttkjertlene påvirkes, som ligger nær ørene. Med røde hunder kommer viruset raskt inn i blodet og forårsaker giftig forgiftning av hele kroppen, og har en negativ effekt på nervesystemet.

Patologi kan forårsake langvarig bruk av visse medisiner, antibiotika. De har en toksisk effekt på hørselen, kan skade hørselsnerven, det vestibulære apparatet. En negativ effekt på hørsels- og legemiddelorganene for behandling av kreft, narkotika med acetylsalisylsyre.

Sykdommen kan forårsake kontakt med slike farlige stoffer som bly, kvikksølv, arsen, fosfor, bensin, petroleumsprodukter, alkohol, nikotin. Nevrolitt hos voksne er ofte resultatet av TBI. Hun er selv i stand til å starte prosessen med svulstdannelse. Dette skyldes at skader skade blodkar, nedsatt blodsirkulasjon, utvikler betennelse. En nerve kan skade beinfragmenter, en infeksjon som trengs under en skade.

For varigheten av strømmen avgir slike former:

Hovedsymptomet er hørselstap. Pasienter tror at årsaken til alle - dannelsen av svovelkork.

Kronisk kochleær nevitt er skjult. Pasienten er kanskje ikke klar over sin sykdom, fordi han ikke føler noen symptomer. Bare ved advent av periodiske eksacerbasjoner, kan han mistenke utviklingen av sykdommen.

etiologi

Nevrolitt av den hørbare nerve utvikler oftest mot bakgrunnen av andre sykdommer. Til en slik sykdom kan føre:

 1. otitis media;
 2. ryggsmerter;
 3. otosklerose;
 4. influensa;
 5. atrofi av den auditive nerve;
 6. kardiovaskulære sykdommer.

En av de vanligste årsakene til nevrolitt er oksygen sult av vev. I de fleste tilfeller blir cochleær nevitt en komplikasjon av infeksjoner. I tillegg til årsakene som er nevnt ovenfor, kan patologi provoseres ved røyking, alkoholisme, støy på jobben.

En annen sykdom - neurinom. Dette er en godartet svulst, som er svært symptomatisk for nevrolitt. Tinning og følelsesløshet i en viss del av ansiktet blir forbundet med disse symptomene.

Svært sjeldne, genetiske sykdommer, der pasientens genetiske kode er brutt, kan føre til nevrolitt.

diagnostikk

Hvis nervebetennelsen i den hørbare nerve er nøyaktig etablert, vil sykdomsformen og dens årsak påvirke behandlingen. Viktig nøyaktig og rettidig diagnose. Så snart de første manifestasjonene av sykdommen begynte å plage, må du gjenopprette til legen. Det er nødvendig så snart som mulig å utføre en omfattende diagnose. Det er helt umulig å ignorere symptomene og håper at de vil passere på egen hånd. Nedfallet av den auditive nerven observeres selv i fravær av synlige symptomer. Husk at lettelse kun kan være midlertidig, og da kommer sykdommen tilbake, men i kronisk form.

For det første samler doktoren anamnese, utfører undersøkelse av pasienten, er interessert i hans helse, manifestasjoner av patologi. Han kan be om å avklare spørsmål om hvilken type yrkesaktivitet, kroniske sykdommer, etc.

Det finnes en rekke undersøkelsesmetoder som vil bidra til å fastslå nøyaktig diagnose og form av sykdommen, samt årsakene til forekomsten:

 1. Tympanometri.
 2. Audiometri.
 3. Test Weber.
 4. Eksempel Rene.

Det er svært viktig å etablere patogenesen, det vil si årsaken til utviklingen av nevritt. For å installere det, kan eksperter være smalt fokus. Noen ganger foreskriver de CT, røntgen av skallen, blodprøve for biokjemi.

Det er patologier som er svært like i symptomer på nevroitt (nevrolog eller andre sykdommer i høreapparatet). Ved diagnose må de utelukkes.

Perifere nervefibre blir ødelagt veldig raskt, så det er viktig å starte behandlingen så tidlig som mulig. Fullstendig herdet nettopp de pasientene som søkte medisinsk hjelp ved starten av de første symptomene. Mangelen på tilstrekkelig behandling fører til økt risiko for komplikasjoner, inkludert døvhet.

Den endelige konklusjonen er skrevet av ENT. Det tar nødvendigvis hensyn til resultatene av alle studier, klager fra pasienten selv, høreapparatets nåværende tilstand og hele organismen.

Behandlingsmetoder

For å utvikle en behandlingsplan, må legen finne ut hva årsaken til sykdommen var. Av dette avhenger direkte av effektiviteten av narkotika. For en erfaren ENT vil dette ikke være vanskelig.

Videre kompleks behandling bør følge. Målet er å eliminere årsakene til sykdommen og dets symptomer, for å gjenopprette høreapparatets tapte funksjoner. Det er viktig å sikre riktig næring av nerve og fjerne stoffer fra kroppen, som har blitt en faktor i utviklingen av sykdommen. Laxerende stoffer vil bidra til å rense kroppen, anti-inflammatorisk - for å eliminere infeksjonskilden. Også vist er agenter som kan forene blodkar, biostimulerende midler.

I den akutte form for behandling utføres på sykehuset. Hjemme er det sterkt ikke anbefalt å behandle akutt form, da legen må konstant overvåke dynamikken i prosessen, tilstanden til vevet, den hørbare kanalen og øreområdet.

Legg merke til at den akutte form for nevritt kan være dødelig på grunn av skade på hjernevevet.

I akutt form er det nødvendig å begrense væskeinntaket, for å observere et spesielt diett. Tradisjonelt brukte behandlingen slike typer legemidler:

 1. Diuretika.
 2. Metabolske stabiliserende legemidler.
 3. Medisiner som normaliserer blodsirkulasjonen i hjernevævet.
 4. Avgiftningsprodukter.

Den terapeutiske effekten av dem kommer ikke umiddelbart, fordi stoffbehandling kan være ganske lang. Det er viktig å starte det til det oppstår irreversible endringer. For å forhindre sykdommer og øke hørselen, kan Acustine foreskrives i kombinasjon med de angitte legemidlene.

For å kurere den kroniske formen av sykdommen, er det viktig å identifisere den etiologiske faktoren. I infeksiøs neuritt, antivirale og antiinflammatoriske legemidler, vises antibiotika. For å øke stoffskiftet i cellene, foreskrive antioxidanter, vitaminer.

I giftig form - spesielle motgift som raskt fjerner giftstoffer fra kroppen. Intoxikasjon behandles i lang tid, siden det er umulig å fjerne alle giftstoffer umiddelbart. Sammen med rusmiddelbehandling, fjerning av symptomer på forgiftning, anbefales det å ta mineraler og gjørmebader for å gjennomgå fysioterapi.

For en godartet svulst på høyre eller venstre side kan det kreve bestråling eller kirurgisk fjerning. Hvis det er definitivt godartet, har det stoppet å vokse, legen kan bare observere en slik pasient.

Fullstendig kurere denne sykdommen kan bare være i sin første fase av utviklingen. I avanserte tilfeller er det umulig å gjenopprette høringen helt, du kan bare prøve å stoppe nedgangen. Hvis hørselen er svært skadet, anbefales det at pasienten installerer et høreapparat. Hvis ubehandlet nevritt ikke behandles, fører det til døvhet, og med ekstremt ugunstig utvikling kan det være dødelig.

Legen utvikler også symptomatisk behandling, utfører tiltak for rehabilitering, gjenoppretting.

Vær oppmerksom på at det er absolutt kontraindisert å behandle denne sykdommen ved hjelp av populære metoder og midler. I folket tilbød et så vanlig verktøy som propolis. Det anbefales til og med å investere i ørekanalen. Med en slik diagnose er det ikke nok bare å drikke urteinfusjoner eller ta ørepropper. Den mest mirakuløse urt vil ikke hjelpe hvis du allerede har diagnostisert nevrolitt. Det krever en dyp diagnose, på grunnlag av hvilken behandlingsregime er bygget.

Det er viktig ikke bare å ta et kompleks med medisiner, men også å justere ernæringen. Kosthold og kjøttprodukter, eggeplomme, ost, belgfrukter må være til stede i kosten. Blant fysioterapi er akupunktur interessant, og elektroforese har også bevist sin effektivitet.

Folkemidlene vil ikke bare hjelpe, men kan til og med skade, hvis du nærmer deg saken uansvarlig. De kan midlertidig suspendere den patologiske prosessen, men eliminerer sjelden helt sin sak. En person kan føle seg lettet, men høreapparatet vil fortsette å forverres. Selv en spesialist begynner behandlingen av nevrolitt først etter at pasienten er undersøkt av en nevrolog. En av komplikasjonene i denne patologien er neurose, neurastheni, nevropati, som utvikler seg på grunn av konstant ubehag og smerte. Ofte er en røntgen av skallen foreskrevet for å utelukke utviklingen av en svulst.

I standardbehandlingsregime er det:

 • diuretika;
 • antiepileptika;
 • smertestillende midler;
 • vitaminer;
 • nootropic medisiner.

Hvis legemidlene er riktig valgt i henhold til årsaken til sykdommen, kan de raskt forbedre den generelle tilstanden, men det er viktig å ikke forlate behandlingen halvveis. Den første til å gå smerte, men patologiske endringer kan fortsatt fortsette. Bare legen må avbryte de foreskrevne legemidlene. Han må hele tiden overvåke behandlingens dynamikk, fordi ikke en herdet sykdom raskt kan komme tilbake og bli en kronisk form.

Eldre mennesker må ta foreskrevet legemidler til slutten av livet.

Narkotikabehandling er ofte supplert med fysioterapi, elektroforese og akupunktur er effektive. På tidspunktet for behandlingen anbefales full hvile, god ernæring, du må drikke rikelig med vann, ta vitamin C (det forhindrer celle ødeleggelse).

komplikasjoner

Hele komplikkomplekset er knyttet til ødeleggelsesprosessen av høreapparatet. Hvilke komplikasjoner manifesterer seg, avhenger direkte av årsaken til sykdommen. En av de mest alvorlige er nederlaget til trigeminusnerven, tapet av hørsel, nederlaget til vestibulært apparat, hjernestammen og andre deler av hjernen.

Babyer og gamle mennesker er spesielt utsatt for komplikasjoner, da deres kropp og immunitet kan svekkes.

konklusjon

Nevrolitt i hørsnerven er et vanlig og ekstremt farlig fenomen. Husk at effektene av nevitt kan være ekstremt alvorlig, selv dødelig. Kontakt lege på en riktig måte hvis du begynner å forstyrre de minste symptomene på denne skadelige sykdommen. Med rettidig behandling er resultatet ganske gunstig.

Interessant er det en ukonvensjonell metode for å gjenopprette hørsel, visjon og andre funksjoner. Det ble utviklet av Norbekov M. S. - en kjent representant for alternativ medisin. Denne teknikken er basert på intuitiv oppfatning. Offisiell medisin gjenkjenner ikke denne gjenopprettingsmetoden og spørger resultatene, men de er positive.

Auditorisk nerve: symptomer på skade og måter å gjenopprette

Auditiv neuropati er en sykdom i sentralnervesystemet som preges av nervebetennelse som gir en person med evnen til å høre. Utviklingen av nevrolitens neuritt er ofte diagnostisert hos personer over 55 år; menn er mer utsatt for sykdommen. Utseendet til sykdommen avhenger av mange faktorer, men med rettidig diagnose og korrekt behandling oppstår en fullstendig kur, høringen blir fullstendig gjenopprettet.

Anatomi av den auditive nerven

Den hørselsnerven består av hårceller som ligger i det indre øret. Lyd, som faller inn i det, forårsaker svingninger i væsken i denne sonen. Som et resultat er det impulser som oppfatter hårcellene. Det vil si, at den hørbare nerveens funksjon er å motta og overføre lyd til hjernen.

Det menneskelige øre består av tre deler:

 • ytre øre;
 • midt øre;
 • indre øre.

Den første er ansvarlig for å fange lyd, den andre - for gjengivelse av vibrasjoner som kommer inn i lederseksjonen (indre øre). I sistnevnte finnes også reseptorer ansvarlige for balanse. Og dirigentavdelingen er representert av den auditive nerven.

Forenklet oppfatning av lydinformasjon er som følger: impulser går inn i hjernestammen. Videre, gjennom den auditive nerven, trenger de inn i de temporale lobes. I denne sonen, behandling og oppfatning av lydinformasjon.

Den inflammatoriske prosessen utvikler seg i alle deler av det indre øret. Men nevrolitt er snakket om hårcellene er skadet. Inflammasjon av vevene i de halvcirkulære kanalene, som også ligger i det indre øre og ansvarlig for koordinering, kalles kochleitt.

Hårcellene er ujevnt fordelt, noe som avgjør arten av det kliniske bildet. Ved den første fasen av utviklingen av den inflammatoriske prosessen, påvirkes fibrene som befinner seg på periferien og er ansvarlige for lave toner. Derfor viser manglende evne til å oppleve slike lyder tilstedeværelsen av nevitt.

En del av lydenes fibrene er sammenflettet med områdene som er ansvarlige for koordinering av bevegelse. I tilfelle nederlaget i denne delen av det indre øret har pasienten svimmelhet og kvalme.

Årsaker til hørselsskade

Hørnerven ligger i begge ører, men nevritt kan være ensidig eller bilateral. Den første typen sykdom er mer vanlig. En av de sjeldne formene betraktes som posttraumatisk bilateral neuropati, som oppstår mot bakgrunn av skade på skallen. Utseendet til nevritt i dette tilfellet skyldes interne blødninger, på grunn av hvilken ernæringen av den hørbare nerven er forstyrret.

Årsaken til betennelse i det indre ørevæv er ofte smittsomme prosesser:

 1. Influensa. De patogene midlene som forårsaker denne sykdommen, hvis de ikke behandles, sprer seg gjennom blodet gjennom hele kroppen og påvirker hørselsorganene.
 2. Respiratoriske sykdommer. Sjelden gir komplikasjoner i form av nevritt. Konsekvensene av respiratoriske sykdommer i form av auditiv nevropati er diagnostisert primært hos barn eller eldre.
 3. Hjernehinnebetennelse. Karakterisert av den inflammatoriske prosessen i hjernevævet.
 4. Epidemisk parotitt (kusma). Det påvirker parotidkjertlene.
 5. Rubella. Virussykdom som har en toksisk effekt på nervesystemet.

Bruk av antibiotika, aspirin, cytostatika er i stand til å provosere neuritt. Alkohol, nikotin og kjemiske forbindelser har også en toksisk effekt på kroppen. Nevrolitt er forbundet med:

 • lenge opphold i betingelsene for økt lydighet;
 • akustisk traume når en person er utsatt for sterk lyd;
 • vibrasjonseksponering.

Patologi hos eldre pasienter skyldes hovedsakelig følgende årsaker:

 • hypertensjon;
 • aterosklerose, trombose og andre faktorer som forårsaker et brudd på hjernecirkulasjonen;
 • hjerneslag.

Det er en egen form for neuritt assosiert med aldersrelaterte endringer, når eldre pasienter ofte utvikler sykdommen som en naturlig fortsettelse av prosessene som utvikler seg som kroppsaldre. Dykkere som ofte blir utsatt for plutselige trykkfall og barotraumer, har økt risiko for å høre nevropati. Blant de faktorene som provoserer nevrolitt, inkluderer en akutt allergisk reaksjon.

Symptomer på hørsel neuritis

I tilfelle nevrolit i nervesystemet, bestemmes symptomene og behandlingen avhengig av egenskapene til provokasjonsfaktoren. Vanligvis er de fleste pasienter mot bakgrunnen av denne sykdommen konstant tinnitus, som slutter å forstyrre i fullstendig stilhet.

Det mest karakteristiske symptomet på nevrolitens nevrolog anses å være en reduksjon i funksjonell evne til å oppleve lyder.

Dette fenomenet utvikler seg gradvis eller raskt. Sistnevnte er karakteristisk for barotrauma. Langvarig utvikling av den inflammatoriske prosessen kan føre til full døvhet.

Akustisk skade forårsaker akutt smerte. Denne typen skade på hørselsnerven fremkaller utseendet av blod fra øret. Også mulige utbrudd av svimmelhet, kvalme, problemer med å opprettholde balanse. Lignende fenomen oppstår på bakgrunn av spredningen av den inflammatoriske prosessen på pre-vesikulær nerve.

Med giftige lesjoner i kroppen bry:

 • blanchering av huden;
 • intenst hodepine;
 • generell svakhet

Naturen til det kliniske bildet kan variere avhengig av egenskapene til årsaksfaktoren. Hvis sykdommen utvikler seg på bakgrunn av arteriell hypertensjon, i tillegg til å redusere hørekvaliteten til pasienten, er "fluene" forstyrrende for øynene. Med forkjølelse, hoste, rennende nese og andre fenomener oppstår.

diagnostikk

For diagnostisering av auditiv neuritt vil det trenge et sett med tiltak. I tillegg til å samle informasjon om pasientens tilstand, utpekes en spesialisert studie (audiometri) for å bestemme graden av hørselstap. Det finnes flere varianter av denne metoden, men taleliometri brukes vanligvis.

I denne studien beveger legen 6 meter fra pasienten og begynner å uttale forskjellige ord. Basert på de oppnådde resultatene, er graden av hørselstap tildelt:

 • 1 grad - pasienten hører hvisker i en avstand på 1-3 meter og en samtale - på 4-6 meter;
 • 2 grader - 1 og 1-4 meter henholdsvis;
 • 3 grader - han hører ikke hviske, og samtalen tolker i en avstand på opptil tre meter;
 • 4 grader - pasienten er i stand til å analysere lyder;
 • 5 grader - fullstendig døvhet.

For å bestemme årsaken til sykdommen, brukes CT og MR i den hørbare nerven. Om nødvendig skiller legen andre undersøkelsesmetoder.

behandling

Behandlingsskjemaet for betennelse i hørselsnerven er valgt ut fra egenskapene til provokasjonsfaktoren. Tradisjonelt behandles denne typen neuralgi med medisinering. Også brukt fysioterapeutiske metoder og tradisjonell medisin.

Den særegne lesjonen påvirker også måten neuritene i den auditive nerven behandles. Hvis sykdommen er forårsaket av skader, velg en terapi som fullt ut gjenoppretter funksjonen til skadede organer. Med kronisk nevropati er det umulig å redde en person fra døvhet. I dette tilfellet brukes behandling til å undertrykke den inflammatoriske prosessen og stabilisere pasientens tilstand.

Tradisjonell terapi

Legemiddelbehandling er utviklet av legen. Ved skade på den hørbare nerve bakterielle mikroflora gjelder bredspektret antibiotika. For virussykdommer er antivirale legemidler foreskrevet. I tilfelle av nevrolitens nervesyke forårsaket av slike patologier, er det umulig å anvende aminoglykosider.

Også i tilfelle av bakteriell eller viral skade anbefales vitaminkomplekser og tung drikking.

Når giftig skade på hørselsnerven er vist avgiftning av legemet, som utføres ved intravenøs infusjon av løsninger:

 • "Ringer";
 • "Reopoligljukin";
 • natriumklorid og andre.

Samtidig med intravenøs administrering av løsninger foreskrives antidoter, vitaminkomplekser og legemidler som beskytter nerveceller fra giftige effekter.

For traumatiske hjerneskade brukes:

 • bedøvelsesmidler;
 • vanndrivende medisiner;
 • narkotika for å forbedre blodtilførselen til hjernen.

I tillegg til vitaminkomplekser for nevritt forårsaket av eksponering for høy lyd brukes adaptogens og biologisk aktive stoffer.

Slike agenter øker lyden av lydhinnen til effekten av ulike faktorer. Også med akustisk traume er vist:

 • beroligende midler og smertestillende midler;
 • antibiotika;
 • antiseptiske ørebehandlinger.

I rehabilitering av de auditive nerver for kvinner og menn anbefales det å ta langsiktige medisiner som forbedrer hjernecirkulasjonen:

 • B-vitaminer;
 • "Nicergolin";
 • "Trental";
 • "Vinpocetine" og andre.

Mindre vanlige stoffer som forbedrer konduktiviteten til nerveimpulser. Disse stoffene inkluderer "Ipigriks", "Aksamon", "Neyromidin."

Cochlear neuritt av hørsnerven, karakterisert ved en fjerde grad av hørselstap, behandles ved å sette et implantat inn i det indre øret. Denne prosedyren utføres ofte med hensyn til eldre pasienter som i tillegg er foreskrevet:

 • legemidler som normaliserer blodtrykket
 • legemidler som reduserer kolesterol i blodet;
 • legemidler som reduserer blodpropp
 • medisiner som forbedrer blodstrømmen og hjernecellens funksjon.

Om nødvendig justeres taktikken til patologisk behandling basert på de oppnådde resultatene.

fysioterapi

De fleste behandlingsregimer for akustisk neuritt inkluderer fysioterapi teknikker:

 1. Mineralbad og balneologisk behandling. Bidra til restaurering av vevene i den auditive nerve og stoppe den inflammatoriske prosessen.
 2. Magnetisk terapi. Gjenoppretter funksjonen av nervefibre.
 3. Elektroforese. Hjelper med å gjenopprette vevsmating. Elektroforese er mest effektiv hvis nevritt forårsaket en klemt nerve.
 4. Akupunktur. Det brukes til å undertrykke smerte og akselerere regenereringen av den skadede nerven.

Andre fysioterapeutiske prosedyrer som hyperbarisk oksygenering eller fonophorese blir også brukt.

Behandling av folkemetoder

I tilfelle nevrolitens nevrolog, brukes behandling med folkemidlene bare for å forbedre pasientens generelle tilstand. En slik tilnærming bør ikke erstatte tradisjonell terapi. Det anbefales også å konsultere en lege hvordan å behandle nevritt ved hjelp av populære oppskrifter.

Propolis brukes aktivt i behandlingen av sykdommen. Dette produktet bidrar til å takle vevbetennelse hjemme. Propolis i mengden 50 g må blandes med 100 ml alkohol og oppvarmes til 40 grader. Den resulterende sammensetningen skal legges i stoffet og påføres på problemøret i en uke.

Intense smerter viser løk. Det må knuses til en grøtaktig tilstand og blandes med en skje med honning og egg. Da er agenten pisket slik at et skum dannes. På slutten plasseres legemidlet i en gazebandasje og påføres to ganger om dagen til problemøret.

Behandling av nevrolitt hjemme hos akupunktur er forbudt. En lignende effekt kan oppnås ved å ta calendula tincture eller hvitløk blandet med noen dråper tea tree olje. Det første middelet anbefales å drikke to ganger om dagen, og det andre skal plasseres i en tett gasbind og legges i øret tre ganger om dagen i 15-20 minutter.

Hjem behandling av nevrolitt kan stoppe utviklingen av den inflammatoriske prosessen. Folkemidlene stimulerer regenerering av berørte vev og stopper de generelle symptomene på sykdommen.

Forebygging og mulige komplikasjoner

Behandling av akutt nevro i hørsnerven gir i de fleste tilfeller et positivt resultat. Sykdom forårsaket av infeksjon av kroppen med virale midler eller bakterier kan også behandles. I kronisk nevrolitt kan den hørbare nerven ikke fullt ut gjenopprette sin evne til å høre. Den eneste løsningen i dette tilfellet vil være installasjon av et spesielt apparat i det indre øret.

For å forhindre nevrologi anbefales det:

 • rettidig behandle forkjølelse og andre sykdommer som kan forårsake betennelse i nerver;
 • unngå kontakt med giftige stoffer;
 • ta bare antibiotika etter å ha konsultert en lege;
 • ta regelmessige kolesteroltester (anbefales for personer over 40 år);
 • Bruk hørselsvern når det er nødvendig (på jobb og andre steder).

Sykdommen utvikler seg under påvirkning av patogene og andre faktorer. Forløpet av sykdommen er ledsaget av en gradvis svekkelse av funksjonene til det indre øre. I avanserte tilfeller oppstår full døvhet.

Generelt er prognosen for løpet av nevrolittenes nervesystem avhengig av arten av de medfølgende patologiens løpetid og aktualiteten til spesialisert intervensjon. I ekstreme tilfeller kommer pasienten fullstendig døvhet.

Les Mer Om Schizofreni